Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski
dr hab. med. Anna Wójcicka
dr n. med. Monika Kolanowska
dr n. med. Anna Kubiak-Dydo
dr n. med. Marta Kotlarek
dr n. med. Paweł Gaj
dr inż. Adam Kot
dr Julia Staręga-Rosłan
mgr Ewelina Użarowska
dr n. med. Justyna Chlebowska
dr n. med. Michał Świerniak
Agnieszka Majewska
Monika Karwowska
mgr inż. Marek Suchowirski

Wolontariusze

Alicja Garbacka
Jakub Franke
Kamila Łuczyńska
Katarzyna Broniarek
Katarzyna Gugała
Katarzyna Niedźwiedzka
Magdalena Mazurek
Michał Kościółek
Milena Snopek
Teresa Wolniewicz